Home

Welkom!

Perimeter Advies levert interim- / projectmanagement en consultancy binnen de publieke en private sector op het gebied van Organisatie ontwikkeling / HRM, Informatiemanagement, Inkoop, Finance en Juridische zaken.

Onze ambities

Onze opdrachtgevers krijgen de juiste middelen en ondersteuning waarmee zij gebruiksvriendelijk, effectief en efficiënt de werkprocessen binnen de gehele keten kunnen uitvoeren. Het kan beter, makkelijker, sneller, plezieriger en goedkoper! Met onze inhoudelijke kennis en ervaring op diverse vlakken zoals informatiemanagement, organisatie ontwikkeling / HRM, financieel en juridisch, scannen en optimaliseren wij uw bedrijfsprocessen en transformeren wij uw organisatie naar een slagvaardige, daadkrachtige en aantrekkelijke organisatie.

"Als duidelijk wordt dat je jouw doel niet bereikt, verander dan niet je doel; verander je aanpak."(Confucius) "Life is really simple but we insist on making it complicated." (Confucius) "Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt."(Cruijff) "Management is de dingen goed doen. Leiderschap is de goede dingen doen."(Drucker)

Optimalisatie bedrijfsvoering

Voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering wordt vaak gekeken naar de 4 P’s: plan, process en people welke tezamen leiden tot profit (waarde creatie). Deze componenten vormen dan ook de basis van onze aanpak.

Plan

Allereerst verdiepen wij ons in uw kernactiviteiten (producten en diensten aanbod | waardecreatie) zodat wij begrijpen wát uw organisatie doet, welke visie u heeft, welke strategie u hierbij hanteert én hoe u zich – onderscheidend – positioneert t.o.v. uw concurrenten.

Dat kan met een quick scan en/of met een verdiepende analyse.

Process

Een belangrijk instrument dat wij gebruiken is: interviews met uw stakeholders en belangrijkste eindgebruikers vanuit de verschillende bedrijfsdisciplines. Zij kunnen een goed beeld geven van de (deel)processen, de taakverdelingen, werkwijze en beoogde (deel)resultaten. Ook wordt duidelijk wat er goed is, wat beter moet en wat beter kan.

People

Door inzicht te hebben gekregen in uw visie, strategie en de procesverbeteringen wordt ook duidelijk welke organisatie daarbij het beste aansluit om uw doelstellingen te realiseren. Naast de “harde” zakelijke kant (processen) wordt tijdens de interviews ook aandacht besteedt aan enerzijds de individuele prestaties, het potentieel en ambities van uw medewerkers en anderzijds aan hun individuele beleving van hun werkplezier. Ook hier wordt dan duidelijk wat er goed is, wat beter moet en wat beter kan.

Voor zover van toepassing wordt bekeken hoe de arbeidsmobiliteit u verder kan helpen.

Profit

Afhankelijk van de deelprocessen of specifieke onderwerpen wordt een gedetailleerd overzicht gemaakt in gerealiseerde en verwachte opbrengsten / waardecreatie en kosten. Deze informatie is nodig voor een goede financiële onderbouwing van de onderhavige business case(s).