Vervanging van de VAR: info voor (Z)ZP-ers

U volgt de discussie over de vervanging van de VAR? Wordt u als ZZP-er in de dienstverlening nu ook iets wijzer of blijft het allemaal “hoog over”?

Hoe zit het nu voor u als ZZP-er in de dienstverlening? Wij hebben getracht daar iets meer inhoudelijk op in te gaan.

Meer weten? Hier vindt u het document: Info inzake Arbeidsrelaties ZZP-er in de dienstverlening 20151118.

Mocht u naar aanleiding hiervan of anderszins met ons van gedachten willen wisselen over dit onderwerp? Graag!

Neem dan contact met ons op (evt. via het contactformulier op onze website).

Ontslagzaken

Ontslag. Vaak een beklemmend idee. En dan die transitievergoeding; die is toch veel lager dan wat er eerder aan vergoedingen werd betaald? Klopt die redenering eigenlijk wel? Is ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst misschien een overweging waard?

Wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan, dan dient de werkgever over een zeer goed dossier te beschikken waardoor hij in staat is om een gedegen motivatie voor ontslag af te geven. Daarnaast zal een werkgever wellicht ook rekening moeten houden met bijvoorbeeld een sociaal statuut, CAO of andere (collectieve) afspraken.

Wilt u advies? Wij kunnen uw dossier(s) bekijken en u adviseren waarbij wij u eventueel kunnen doorverwijzen naar een goede jurist of advocaat.

Wilt u een indicatie voor een ontslagvergoeding? Wij hebben daarvoor een tool ontwikkeld en kunnen het voor u berekenen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen (evt. via het contactformulier op onze website).