Informatiemanagement

Informatiemanagement

Informatiemanagement vertaalt de informatiebehoefte vanuit de business naar informatievoorziening. Er wordt dus gekeken naar de informatiebehoefte vanuit het perspectief vanuit de business (vraagzijde). Die bepaalt immers wát er nodig is.

ICT zorgt voor de wijze waarop in de informatiebehoefte kan worden voorzien (aanbodzijde). De “hoe” kant. Om er voor te zorgen dat de business tevreden is over de oplossing, is goede afstemming nodig tussen de business en ICT. Een door ICT gekozen technologie dient voor de business bijvoorbeeld gebruiksvriendelijk, flexibel (aanpassingen met nieuwe functionaliteit) en schaalbaar te blijven. Ook vendor lock-in wordt vaak als onwenselijk ervaren. Bovendien zal de gekozen oplossing naadloos moeten kunnen integreren binnen het applicatielandschap dat wordt gebruikt in de gehele keten. Daarbij zouden gegevens geautomatiseerd moeten worden uitgewisseld tussen applicaties. Daarmee wordt voorkomen dat er weer “workarounds” nodig zijn met alle gevolgen van dien.

De business zou bij projecten m.b.t. de informatievoorziening dan ook de sponsor evenals opdrachtgever moeten zijn waarbij constructief wordt samengewerkt met ICT. In een projectteam zouden dan diverse rollen aanwezig moeten zijn, zoals: projectmanager, informatiemanager, business-/informatie analist, informatie-/applicatiearchitect, functioneel-/technisch beheer, security officer.

Indien er producten en/of diensten moeten worden ingekocht, wordt het team aangevuld met bijvoorbeeld de contractmanager, leveranciersmanager en inkoper.

Projecten

  • Transformatie van complexe applicatie-/informatiearchitecturen naar een gerationaliseerde en toekomstbestendige architectuur
  • Softwareselecties – / implementaties & data migraties
  • Dealing room & Trading floor technologieën
  • Disaster Recovery Planning: de continuïteit van de informatievoorziening is gewaarborgd doordat recovery maatregelen zijn ontwikkeld en geïmplementeerd (vanaf initiatie business case t/m testen technische recovery evenals organisatorische borging).

error: Content is protected !!