Informatiemanagement

Informatie- & Data management

Informatiemanagement vertaalt de informatiebehoefte van de business naar informatievoorziening. Er wordt dus gekeken naar de informatiebehoefte vanuit het perspectief van de business (vraagzijde). Die bepaalt immers wát er nodig is.

Dé valkuilen bij grote ICT projecten zijn:

  • De behoefte is summier functioneel beschreven. In plaats daarvan worden al gedetailleerde “technische” specificaties geformuleerd. De opdrachtgever acht zich hierdoor zelf de expert te zijn in plaats dat je gebruikmaakt van de specialistische kennis bij de leveranciersmarkt;
  • Wensen worden al snel eisen waardoor je al snel “gedrochten” creëert die zowel zorgen voor complexiteit in beheer evenals disproportionele kostenverhogingen in de hand werkt. Dus moet er gerationaliseerd worden waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen wat er echt nodig is versus wat er eventueel aanvullend wenselijk is. De bekende 80/20 regel.

ICT zorgt voor de wijze waarop in de informatiebehoefte kan worden voorzien (aanbodzijde). De “hoe” kant. Om er voor te zorgen dat de business tevreden is over de oplossing, is goede afstemming nodig tussen de business en ICT. Een door ICT gekozen technologie dient daarop te zijn afgestemd (ondersteunen wat nodig is, gebruiksvriendelijk, flexibel, schaalbaar en bij voorkeur geen grote leveranciersafhankelijkheid).

Bovendien zal de gekozen oplossing naadloos moeten kunnen integreren binnen het applicatielandschap dat wordt gebruikt in de gehele keten. E.e.a. vraagt wel om een goed doordachte inrichting van de applicaties zodat er enerzijds maximaal kan worden geprofiteerd van de aangeboden benodigde functionaliteit binnen elke afzonderlijke applicatie en anderzijds optimale gegevensuitwisseling mogelijk maakt met gekoppelde systemen die de gegevens direct weer kunnen (her)gebruiken. Daarmee wordt voorkomen dat er weer “workarounds” nodig zijn met alle gevolgen van dien.

De business zou bij projecten m.b.t. de informatievoorziening dan ook de sponsor evenals opdrachtgever moeten zijn waarbij constructief wordt samengewerkt met ICT. In een projectteam zouden dan diverse rollen aanwezig moeten zijn, zoals: projectmanager, informatiemanager, business-/informatie analist, informatie-/applicatiearchitect, functioneel-/technisch beheer, security officer.

Indien er producten en/of diensten moeten worden ingekocht, wordt het team aangevuld met bijvoorbeeld de contractmanager, leveranciersmanager en inkoper.

Projecten

  • Business Technologie Strategie Planning
  • Transformatie van complexe applicatie-/informatiearchitecturen naar een gerationaliseerde en toekomstbestendige architectuur
  • Softwareselecties – / implementaties
  • Data migraties en conversies
  • Dealing room & Trading floor technologieën
  • Disaster Recovery Planning: de continuïteit van de informatievoorziening is gewaarborgd doordat recovery maatregelen zijn ontwikkeld en geïmplementeerd (vanaf initiatie business case t/m testen technische recovery evenals organisatorische borging).

Perimeter Advies

KvK 71793569

BTW NL 858851970B01

error: Content is protected !!