Aanbod

Ons aanbod

Wij adviseren en/of begeleiden u bij de transitie en transformatie naar een aantrekkelijke, slagvaardige en daadkrachtige organisatie. Bij onze opdrachtgevers hebben wij diverse rollen ingevuld: projectmanager, consultant, informatiemanager, demand manager, business analist, informatieanalist – /architect, data specialist, HR business partner, etc.

Het is ook mogelijk dat wij meerdere rollen vervullen binnen dezelfde opdracht. Of u kunt ons inzetten enkel als sparringpartner.

Omdat onze specialisten een brede oriëntatie hebben én het organisatiebelang altijd vooropstellen, zijn wij door verschillende organisaties gevraagd om hen te adviseren en te begeleiden.

Voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering wordt vaak gekeken naar de 4 P’s: “plan”, “process” en “people” welke tezamen leiden tot “profit” (waarde creatie). Deze componenten vormen dan ook de basis van onze aanpak.

De globalisering én snelheid waarmee de samenleving en dus ook de concurrentie zich ontwikkeld vraagt continue aanpassing. Verandering is dus een constante factor en dat terwijl verandering nog vaak wordt gezien als onwenselijk en bedreigend en daarmee zorgt voor weerstand.

Daartoe zal een organisatie dan ook een werkklimaat moeten aanbieden en onderhouden die het mogelijk maakt dat medewerkers maximaal kunnen excelleren. Voor organisaties is daarom essentieel:

  • duidelijke visie en strategie
  • open – op samenwerking gerichte – cultuur
  • aantrekken, behoud van én blijven investeren in medewerkers met potentieel en ambitie
  • optimaal gebruikmaken van aanwezige kennis en kunde
  • delen van informatie (transparantie)

Perimeter Advies richt zich op het rationaliseren van de informatiebehoefte vanuit de diverse bedrijfsdisciplines en zorgt dat alle benodigde gegevens evenals functionaliteit wordt aangeboden door op elkaar afgestemde applicaties.

Hierdoor ontstaat een omgeving waarin gebruikers effectief, efficiënt en gebruiksvriendelijk hun taken kunnen uitvoeren binnen iedere keten van de bedrijfsvoering.

Inkoop zorgt voor de tijdige levering van gerationaliseerde diensten en goederen tegen de meest gunstige condities waarmee de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten optimaal worden ondersteund.