Artikelen door Redactie

Vervanging van de VAR: info voor (Z)ZP-ers

U volgt de discussie over de vervanging van de VAR? Wordt u als ZZP-er in de dienstverlening nu ook iets wijzer of blijft het allemaal “hoog over”? Hoe zit het nu voor u als ZZP-er in de dienstverlening? Wij hebben getracht daar iets meer inhoudelijk op in te gaan. Meer weten? Hier vindt u het […]

Ontslagzaken

Ontslag. Vaak een beklemmend idee. En dan die transitievergoeding; die is toch veel lager dan wat er eerder aan vergoedingen werd betaald? Klopt die redenering eigenlijk wel? Is ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst misschien een overweging waard? Wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan, dan dient de werkgever over een zeer goed dossier […]

Tools & Excel

Perimeter Advies heeft diverse handige tools ontwikkeld voor de ondersteuning van diverse processen. Een aantal voorbeelden: Leeftijdsbewust personeelsbeleid Deze tool geeft inzicht in de leeftijdsopbouw per leeftijdsgroep, per afdeling, per functie(groep), etc. U kunt zelf variëren met een aantal variabelen (o.a. peildatum, hoeveel jaren per leeftijdsgroep). Dit biedt u een uitstekend instrument om uw leeftijdsbewust […]