Vervanging van de VAR: info voor (Z)ZP-ers

U volgt de discussie over de vervanging van de VAR? Wordt u als ZZP-er in de dienstverlening nu ook iets wijzer of blijft het allemaal “hoog over”?

Hoe zit het nu voor u als ZZP-er in de dienstverlening? Wij hebben getracht daar iets meer inhoudelijk op in te gaan.

Meer weten? Hier vindt u het document: Info inzake Arbeidsrelaties ZZP-er in de dienstverlening 20151118.

Mocht u naar aanleiding hiervan of anderszins met ons van gedachten willen wisselen over dit onderwerp? Graag!

Neem dan contact met ons op (evt. via het contactformulier op onze website).

Ontslagzaken

Ontslag. Vaak een beklemmend idee. En dan die transitievergoeding; die is toch veel lager dan wat er eerder aan vergoedingen werd betaald? Klopt die redenering eigenlijk wel? Is ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst misschien een overweging waard?

Wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan, dan dient de werkgever over een zeer goed dossier te beschikken waardoor hij in staat is om een gedegen motivatie voor ontslag af te geven. Daarnaast zal een werkgever wellicht ook rekening moeten houden met bijvoorbeeld een sociaal statuut, CAO of andere (collectieve) afspraken.

Wilt u advies? Wij kunnen uw dossier(s) bekijken en u adviseren waarbij wij u eventueel kunnen doorverwijzen naar een goede jurist of advocaat.

Wilt u een indicatie voor een ontslagvergoeding? Wij hebben daarvoor een tool ontwikkeld en kunnen het voor u berekenen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen (evt. via het contactformulier op onze website).

Tools & Excel

Perimeter Advies heeft diverse handige tools ontwikkeld voor de ondersteuning van diverse processen. Een aantal voorbeelden:

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Deze tool geeft inzicht in de leeftijdsopbouw per leeftijdsgroep, per afdeling, per functie(groep), etc. U kunt zelf variëren met een aantal variabelen (o.a. peildatum, hoeveel jaren per leeftijdsgroep). Dit biedt u een uitstekend instrument om uw leeftijdsbewust personeelsbeleid invulling ter geven.

Mobiliteit en behoud van personeel (prestatie, potentieel, ambitie)

U krijgt per medewerker / afdeling inzicht in de prestatie, potentieel en ambitie niveau. De leidinggevende voert de beoordeling in van de individuele medewerker. Daarna wordt automatisch het model doorgerekend waarna de resultaten worden weergegeven in tabelvorm en/of grafisch. Hiermee heeft u inzicht in de stand van zaken en kunt u gericht actie ondernemen.

Inkooppakketten

Deze tool heeft een groot aantal CPV codes gekoppeld aan gangbare inkooppakketten. U kunt deze overigens uitbreiden, samenvoegen, uitsplitsen of anderszins aanpassen. Het zal u zeker helpen bij het indelen en onderverdelen van uw eigen inkooppakketten.

Planningsmodel (Europese) aanbestedingen

Dit model bevat voor de meeste aanbestedingsprocedures alle hoofdactiviteiten en de daarbij behorende gangbare doorlooptijden. Met deze tool krijgt u inzicht in doorlooptijden, afhankelijkheden en wettelijke termijnen zodat u snel een goede, en misschien nog belangrijker, een realistische planning kunt maken.

Beoordeling- en simulatiemodel (Europese) aanbestedingen

Deze tool kunt u gebruiken om bij uw aanbesteding, uw inschrijvers digitaal antwoord te geven op uw eisen en wensen.

Tevens kunt u hiermee simulaties uitvoeren om te inventariseren wat de consequenties zijn van uw puntentoekenning (aantal punten en weging per item en/of per categorie kan worden ingevoerd) bij “strategisch” inschrijven. U kunt ook bekijken wat een andere procentuele verdeling van kwaliteit t.o.v. prijs zou betekenen voor de gunning.

Prestatiemeting van leveranciers

Hiervoor hebben wij verschillende tools waarbij gebruik wordt gemaakt van koppelingen met diverse systemen die de relevante input geven (automatische update van brongegevens). U kunt deze tool uitstekend gebruiken om sturing te geven wanneer er knelpunten zijn of worden gesignaleerd.

Inkoop spend-analyse

Deze tool biedt u snel inzicht in diverse gegevens: leveranciers, contracten, artikelen, artikelgroepen, inkooppakketten, prijzen, budgetten, gebruikers allocaties, daadwerkelijke kosten, etc. U kunt ook een vergelijking maken tussen de gegevens vanuit uw financiële administratie en de omzetgegevens die u van uw leveranciers krijgt.

Perimeter Advies biedt ook Excel trainingen aan (Basis, Gevorderden, Experts). Dat kunnen algemene trainingen zijn maar ook (evt. in combinatie) t.b.v. een specifiek onderwerp / probleem.

 

Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op!