VAR vs DBA: wat nu? De interactieve workshop

Datum, tijd en locatie: 30 maart 2016 van 19:30-21:30 bij Perfect Lunch / Sports Business Center te Leusden.

Tickets via deze link: Eventbrite


De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is aangenomen en treedt per 1 mei 2016 in werking. De VAR verdwijnt dan definitief. De bedoeling is dat er met (voorbeeld) overeenkomsten gewerkt moet gaan worden.

De Wet DBA verandert niets aan het wettelijke toetsingskader (Wet IB 2001) voor de beoordeling van de feitelijke arbeidsrelatie. En dát toetsingskader was, is en blijft dus het belangrijkste uitgangspunt bij het opstellen en aangaan van overeenkomsten tussen (Z)ZP-ers en opdrachtgevers. De vraag die beantwoord moet worden: is de (Z)ZP-er in loondienst werkzaam, ja of nee.

Net als bij de VAR geeft de belastingdienst met de modelovereenkomsten geen zekerheid over het zelfstandig ondernemerschap van de (Z)ZP-er.

In de praktijk blijkt dat er in de huidige, inclusief de door de Belastingdienst gepubliceerde, overeenkomsten vaak erg veel bepalingen zijn opgenomen die de zelfstandigheid van de (Z)ZP-er kunnen aantasten én voor beide partijen risicovol zijn omdat die kunnen duiden op een (fictieve) dienstbetrekking. Tijdens de behandeling van de Wet DBA in de Eerste Kamer is hierover ook flinke kritiek geuit wat heeft geresulteerd in de toezegging van de staatssecretaris dat hij e.e.a. zal laten toetsen door arbeidsrecht juristen waardoor er meer duidelijkheid zal moeten gaan ontstaan.

Lees meer

O3-bedrijvenmarkt van start

O3-Bedrijvenmarkt (Opdrachtgevers Ontmoeten Opdrachtnemers) organiseert periodiek vakgebied gerichte B2B bedrijvenmarkten waarbij een aantal actuele thema’s worden behandeld in de vorm van presentaties, workshops, forumdiscussies, etc.

Doelgroep is het bedrijfsleven, de Zelfstandige Professionals en de (lokale) overheid.

Het concept beoogt de vakspecialisten bij elkaar te brengen met de mogelijkheid om inhoudelijk een verdiepingsslag te maken wanneer zij met elkaar van gedachten wisselen en kennis en ervaring delen. Natuurlijk is er ook een commercieel belang; opdrachten binnenhalen!