Money rules

De blog “Money rules” verwijst naar artikelen, reportages, interviews, etc. waarin wordt behandeld hoe geld zo’n bepalende rol heeft gekregen in onze samenleving.

Uit deze reportages kun je afleiden dat onze samenleving in vier groepen is onderverdeeld: de “powers”, de “politicians”, de “press” en de “public”.

De “powers” zijn met name de grote bedrijven die (via de lobby) grote invloed hebben. De meest invloedrijke zijn met name actief in de sectoren olie, farmacie, financieel stelsel, defensie en de techgiganten.

De “politicians” zijn onze volksvertegenwoordigers. Gelet op de steeds meer groeiende kloof met de burgers wordt min of meer de vraag gesteld: wiens belangen worden nu eigenlijk door de politiek behartigd?

De “press” zou een onafhankelijke rol moeten hebben die objectief rapporteert. Die mogelijkheden staan al decennia onder druk omdat er steeds minder geld wordt uitgegeven aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek en wetenschappelijk onderzoek.

De rijensluiter is tenslotte de “public”. Wij dus, de burger die de rekening ontvangt (vaak verlegt naar de toekomstige generaties).

De grote vraag is: hoe kunnen we een betere samenleving realiseren voor nu én de toekomst?