Roerige tijden voor de ZZP-er

Roerige tijden voor de ZZP-er!

Eerst blijkt de vervanging van de VAR door de wet DBA niet het gewenste effect te krijgen. Voor het gewenste effect zijn aanvullende maatregelen bedacht die ook weer de nodige discussie opleveren.

En dan het faillissement van TCP. De ZZP-ers die voor de eindklant hadden gewerkt dreigden niet betaald te worden doordat TCP (zijnde de broker tussen ZZP-er en de eindklant) failliet ging.

In de flexibiliserende arbeidsmarkt hebben zzp bemiddelaars zeker een rol. Dat geldt ook voor de opdrachtgevers. Zij willen graag ontzorgd worden door o.a. het reduceren van de administratieve lastendruk, het mitigeren van het risico om aangemerkt te worden als werkgever terwijl zij wel bepaalde (soms tegenstrijdige) eisen stellen, het verschuiven van de gehele werving en selectie richting bemiddelaars. En daarvoor willen opdrachtgevers slechts een geringe vergoeding betalen. Waar eerst flinke marges werden verdiend zijn de marges (onder druk van de opdrachtgevers) nu zo verlaagd dat bemiddelaars financieel genoodzaakt zijn om te kiezen voor snelheid en volume. De vraag is dan of dat niet ten koste gaat van de kwaliteit:

  • bemiddelaars hebben nauwelijks financiële ruimte om goed te zoeken naar de juiste (niche) zzp-er;
  • uitvraag door opdrachtgevers zijn vaak zo generiek dat een niche zzp-er zich nauwelijks kan onderscheiden;
  • opdrachtgevers maken gebruik van tal van bemiddelaars waardoor een zzp-er zich bij tientallen bemiddelaars zou moeten inschrijven;
  • al met al vraagt dat van bemiddelaars en zzp-ers veel tijd en energie.

Dus het goed matchen van vraag en aanbod wordt dan erg moeilijk.

De flexibiliserende arbeidsmarkt is voor opdrachtgevers, bemiddelaars, zzp-ers én wetgever nog een flinke uitdaging!

Lees hier de artikelen

Bonje in de branche na bankroet TCP (bron: Flexmarkt)

ZZP-bemiddelaars onder vuur, Bovib bijt van zich af (bron: Flexmarkt)