Inkoop

Inkoop

Inkoop zorgt voor de tijdige levering van gerationaliseerde diensten en goederen tegen de meest gunstige condities waarmee de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten optimaal worden ondersteund.

Inkoop is van de business!

Pas wanneer inkoop begrijpt wát de business doet en hen helpt om hun behoefte enerzijds te rationaliseren en anderzijds goed functioneel te specificeren, krijgt de business dát wat zij nodig heeft om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. En daarmee kan de business, en dus de organisatie, aan haar afnemers een goede kwaliteit leveren tegen een goede prijs/kwaliteit verhouding.

Om maximaal te kunnen profiteren van schaalvoordelen én flexibel te kunnen blijven om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld outsourcing van bepaalde delen), zal inkoop met alle relevante bedrijfsdisciplines de inkooppakketten daarop moeten samenstellen.

Inkoop, contractmanagement, leveranciersmanagement moeten dus goed samenwerken met de business en ondersteunende afdelingen zoals financiën en juridische zaken.

Inkoop segmenten ICT

Vaak hebben organisaties een zeer beperkt aantal ICT inkooppakketten. Het is echter efficiënter en effectiever om een meer logische onderverdeling te maken. In onderstaande weergave tref je een voorbeeld aan van de ICT inkooppakketten / segmenten:

Projecten Inkoop ICT & HRM – inhuur

  • Strategische & tactische inkoop
  • Demand management
  • Spend analyses
  • Contractmanagement
  • Leveranciersmanagement