Berichten vanuit het “Zelfstandig Professional” netwerk

VAR vs DBA: wat nu? De interactieve workshop

Datum, tijd en locatie: 30 maart 2016 van 19:30-21:30 bij Perfect Lunch / Sports Business Center te Leusden.

Tickets via deze link: Eventbrite


De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is aangenomen en treedt per 1 mei 2016 in werking. De VAR verdwijnt dan definitief. De bedoeling is dat er met (voorbeeld) overeenkomsten gewerkt moet gaan worden.

De Wet DBA verandert niets aan het wettelijke toetsingskader (Wet IB 2001) voor de beoordeling van de feitelijke arbeidsrelatie. En dát toetsingskader was, is en blijft dus het belangrijkste uitgangspunt bij het opstellen en aangaan van overeenkomsten tussen (Z)ZP-ers en opdrachtgevers. De vraag die beantwoord moet worden: is de (Z)ZP-er in loondienst werkzaam, ja of nee.

Net als bij de VAR geeft de belastingdienst met de modelovereenkomsten geen zekerheid over het zelfstandig ondernemerschap van de (Z)ZP-er.

In de praktijk blijkt dat er in de huidige, inclusief de door de Belastingdienst gepubliceerde, overeenkomsten vaak erg veel bepalingen zijn opgenomen die de zelfstandigheid van de (Z)ZP-er kunnen aantasten én voor beide partijen risicovol zijn omdat die kunnen duiden op een (fictieve) dienstbetrekking. Tijdens de behandeling van de Wet DBA in de Eerste Kamer is hierover ook flinke kritiek geuit wat heeft geresulteerd in de toezegging van de staatssecretaris dat hij e.e.a. zal laten toetsen door arbeidsrecht juristen waardoor er meer duidelijkheid zal moeten gaan ontstaan.

Lees meer

Wet DBA is er door!

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is 2 februari 2016 door de Eerste Kamer aangenomen waardoor de VAR definitief verdwijnt. Helaas heeft de politiek – ondanks eerdere toezeggingen – wederom verzuimd om duidelijkheid te verschaffen dan wel een toelichting te geven, welke bepalingen in de overeenkomsten van opdracht – die nu nog vaak door opdrachtgevers / intermediairs worden gehanteerd – risicovol zijn en toch kunnen duiden op een dienstbetrekking. Immers heeft de belastingdienst weliswaar een aantal voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd, echter mogen opdrachtgevers en opdrachtnemers daar aanvullingen in verwerken. En daar schuilt het eerder genoemde risico in.

Vorenstaande betekent weer een enorme lastendruk bij opdrachtgevers/intermediairs en ZZPers. De praktijk zal moeten uitwijzen in hoever de gezamenlijke belangen van voornoemde partijen duidelijk in de (voorbeeld)overeenkomsten worden verwerkt zodat  in de overeenkomsten én bij de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden er sprake is van een opdracht i.p.v. een dienstbetrekking.

Hier treft u enige informatie aan: Info inzake Arbeidsrelaties 20160202

Meer weten over de risico’s en hoe je deze kunt reduceren? Neem dan contact op met Perimeter Advies. Voor dit dossier werkt Perimeter Advies samen met een ter zake deskundig jurist!

O3-bedrijvenmarkt van start

O3-Bedrijvenmarkt (Opdrachtgevers Ontmoeten Opdrachtnemers) organiseert periodiek vakgebied gerichte B2B bedrijvenmarkten waarbij een aantal actuele thema’s worden behandeld in de vorm van presentaties, workshops, forumdiscussies, etc.

Doelgroep is het bedrijfsleven, de Zelfstandige Professionals en de (lokale) overheid.

Het concept beoogt de vakspecialisten bij elkaar te brengen met de mogelijkheid om inhoudelijk een verdiepingsslag te maken wanneer zij met elkaar van gedachten wisselen en kennis en ervaring delen. Natuurlijk is er ook een commercieel belang; opdrachten binnenhalen!

Regio nieuws – Rodeloperdag Leusden

Mooi initiatief: www.rodeloperdag.nl

Donderdag 19 november 2015.

Dergelijke initiatieven zouden meer frequent mogen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Breng opdrachtgevers en opdrachtnemers bij elkaar om te bespreken wat zij voor elkaar kunnen betekenen!

 

Vervanging van de VAR: info voor (Z)ZP-ers

U volgt de discussie over de vervanging van de VAR? Wordt u als ZZP-er in de dienstverlening nu ook iets wijzer of blijft het allemaal “hoog over”?

Hoe zit het nu voor u als ZZP-er in de dienstverlening? Wij hebben getracht daar iets meer inhoudelijk op in te gaan.

Meer weten? Hier vindt u het document: Info inzake Arbeidsrelaties ZZP-er in de dienstverlening 20151118.

Mocht u naar aanleiding hiervan of anderszins met ons van gedachten willen wisselen over dit onderwerp? Graag!

Neem dan contact met ons op (evt. via het contactformulier op onze website).